Rólunk

Rólunk
A cég 2005-ös megalakulása óta dolgozik az oktatás, egészségügy és foglalkoztatás területén. Ügyfeleink között találhatók önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, állami szervek, gazdasági társaságok.

Vállaljuk

Kutatások, felmérések, igényfelmérések teljes körű kivitelezését (lebonyolítását, vagy koordinálását)

 • reprezentatív mintavétel különböző szociológiai eljárásokkal
 • kérdőíves adatfelvétel (on-line, telefonos, vagy kérdezőbiztossal)
 • fókuszcsoportos vizsgálat
 • interjúk készítése (mélyinterjú, strukturált, vagy félig strukturált interjú)
 • adatok elemzése különböző statisztikai módszerekkel

EU-s és hazai finanszírozású pályázatok előkészítését, megírását

Igényfelmérések elvégzését, megvalósíthatósági tanulmányok, esélyegyenlőségi terv írását
Részletes költségvetés elkészítését, költségvetési indoklások, cash-flow, finanszírozási terv készítését

Oktatási, fejlesztési és beruházási projektek teljes körű menedzsment és minőségbiztosítási feladatainak ellátását

 • Projekt előrehaladási jelentések, pénzügyi beszámolók készítése, munkatársak kiválasztása, belső szabályozások, szervezeti és működési szabályzatok elkészítése
 • Koordinációs, egyeztetési feladatok ellátása a projektek teljes időtartama alatt
 • Kapcsolattartás a támogatóval, valamint a végrehajtás intézményi szereplőivel
 • Belső szabályozások, szervezeti és működési szabályzatok, projektirányítási dokumentumok elkészítése
 • Átfogó monitoring tevékenység elvégzése
 • Projektek adminisztrációs feladatainak ellátása
  • előrehaladási jelentések
  • kifizetési kérelmek
  • egyéb szakmai jelentések, tájékoztatók készítése
 • A projektzárás feladatainak elvégzése
  • zárójelentés
  • pénzügyi elszámolás
 • Projektek végrehajtásának értékelése, tapasztalatok összegzése, elégedettségmérés, hatékonyság- és beválásvizsgálatok
 • Projektek kapcsán felmerült jogi kérdések tisztázása
 • Kommunikációs és PR feladatok ellátása
 • A projektek átfogó minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és folyamatos működtetése a projektek teljes élettartama alatt