Referenciák

Project menedzsment

Projekt tervezés
Projekt menedzsment
MinÔségbiztosítás

  • Megbízó
  • Megbízás tárgya
  • Ideje

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Szolgáltató Képzési Központ ROP 3.1.1 Programigazgatósága

Közreműködés a ROP 3.1.1 Központi program újratervezésében, a program szakmai és pénzügyi áttekintése, támogatóval szóló szerződésmódosításhoz költségvetés, szakmai terv áttervezése, a projekt zárásának előkészítése.

'07

PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Iroda Kht.

"Nem mondunk le senkiről"Komplex Kistérségi Zászlóshajó programhoz kapcsolódóan: tervezési segédlet elkészítése, monitoring rendszer kialakítása, pilot rendszer működtetése.

'07-08

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet

Az ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás – Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (TIOP) valamint Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritás – A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése (KMOP) konstrukciók pályázói körének szakértői tanácsadás nyújtása a pályázatokon való sikeres részvétel valamint a pályázatok sikeres elbírálása érdekében, európai uniós forrásból megvalósuló egészségügyi beruházások előkészítésének támogatására építészeti, épületgépészeti-energetikai, környezetmérnöki, gép-műszerbeszerzési, orvosszakmai-finanszírozási, beruházástechnikai-költségvetési és informatikai szakterületeken.
A tanácsadás során dokumentumvizsgálatokat- és elemzéseket, illetve személyes konzultációt végzünk.

A fenti megbízás keretében az alábbi pályázati kiírások pályázói részesültek szakértői tanácsadásban:
- TIOP 2.2.7. "Infrastruktúrafejlesztés az egészségpólusban" (5 darab szakmai konzultációra, és 85 darab dokumentumvizsgálat)
- TIOP 2.2.2. Sürgősségi ellátás – SO1-SO2 (114 darab dokuentumvizsgálat, 6 darab szakmai konzultáció)
- KMOP 4.3.1. A Közép – Magyarországi régió fekvőbeteg ellátásának fejlesztése – (SOTE Korányi projekt)
- KMOP 4.3.1. A Közép-Magyarországi régió fekvőbeteg ellátásnak fejlesztése – "C" komponens
- KMOP 4.3.1. A Közép-Magyarországi régió fekvőbeteg ellátásnak fejlesztése "A" komponens (Uzsoki kórház, Szent Imre kórház)
- KMOP 4.3.1. A Közép-Magyarországi régió fekvőbeteg ellátásnak fejlesztése "A" komponens – második kör (Jávorszky Ödön Kórház Vác, Országos Onkológia Intézet)

'09-10

AGRIA Térségi Integrált Szakképző Társaság

Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatás TÁMOP- 2.2.3-07/2-2F-2008-0022 pályázat megvalósítása során.

'10-11

Összefogás-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

"Az ÖSSZEFOGÁS-TISZK infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése a munkaerőpiac igényeihez való rugalmas alkalmazkodás érdekében" című projekthez kapcsolódóan Projektmenedzsmentet segítő szakértői támogatás, a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0024 kódszámú projekt keretén belül.

'10-12

Pécsi Tudományegyetem

Projektmenedzsment munkáját segítő szakmai szolgáltatás a TIOP-1.3.1-10/1-2010-0008 azonosító számú projekthez kapcsolódóan.

'11

Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Bugát Pál Kórház Közhasznú Nonprofit Kft.)

"Orvos-szakmai és műszaki tanácsadás a Bugát Pál Kórházban megvalósuló infrastruktúrafejlesztés során" a TIOP-2.2.4/09/1-2010-0017projekthez kapcsolódóan szakmai tanácsadás.

'11

Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza

"Új tömb kialakítása a Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházában" című, TIOP-2.2.4/09/1-2010-0026 azonosító számú projekt keretében minőségbiztosítási feladatok elvégzése.

'11

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

"Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban" című, TIOP-2.2.4/09/1-2010-0022 azonosító számú projekt külső minőségbiztosítási feladatainak elvégzése.

'11

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szent Erzsébet Kórház

"Aktív ellátás centralizációja a Soproni Erzsébet Oktató Kórházban" című TIOP-2.2.4/09/1-2010-0012 számú projekt keretében minőségbiztosítási feladatok elvégzése.

'11

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

Projektmenedzsment munkáját segítő pénzügyi és szakmai szakértői támogatáshoz köthető tevékenységek ellátása a KMOP-5.2.1/B-2F-2009-0014, KMOP-4.6.1/B-2010-0026 és a KMOP-4.5.1-2009-0023 kódszámú projektekhez kapcsolódóan.

'11-12

Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Bugát Pál Kórház Közhasznú Nonprofit Kft.)

"Orvos-szakmai és műszaki tanácsadás a Bugát Pál Kórházban megvalósuló infrastruktúrafejlesztés során" a TIOP-2.2.4/09/1-2010-0017 projekthez kapcsolódóan szakmai tanácsadás.

'13-14

ESZA Nonprofit Kft.

A Budapesti Gazdasági Főiskolával közösen „Monitoring tevékenység ellátása felsőoktatási szakterületen” 450 db monitoring látogatás lefolytatása felső és közoktatási szakterületen.

'14

Budapesti Gazdasági Főiskola

A „Komplex épületenergetikai beruházás a BGF Buzogány utcai épületegyüttesében” című KEOP-5.6.0/12-2013-0042 azonosítószámú projekt keretében projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások elvégzése.

'14

GYEMSZI

GYEMSZI UPI Monitoring Főosztályának feladataihoz kapcsolódóan a projektek orvos-szakmai, orvos-technológiai szakterületén szakmai tanácsadási feladatok ellátása.

'14

Oktatási Hivatal

Monitoring tevékenység ellátása közoktatási, felsőoktatási és kulturális szakterületeken.

'15

GYEMSZI

GYEMSZI UPI Monitoring Főosztályának feladataihoz kapcsolódóan a projektek orvos-szakmai, orvos-technológiai szakterületén szakmai tanácsadási feladatok ellátása.

'14-

Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Bugát Pál Kórház Közhasznú Nonprofit Kft.)

Orvos-szakmai és műszaki tanácsadás a Bugát Pál Kórházban megvalósuló infrastruktúrafejlesztés során" a TIOP-2.2.4/09/1-2010-0017 projekthez kapcsolódóan szakmai tanácsadás.

'13-15

Kutatások, felmérések

Kutatás
felmérés
tanulmány

  • Megbízó
  • Megbízás tárgya
  • Ideje

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

"A roma kisebbség aktuális helyzete és jövőképe – helyzetelemzés". A roma kisebbséget képviselő választott vagy civil szervezetek bevonása az EU-s pályázatok folyamatába – Módszertani kézikönyv elkészítése.

'08

Strukturális Alapok Programiroda

Kutatás lebonyolítása,amely meghatározza a roma kisebbséget – kiemelten az egészségügy területén – érintő legnagyobb problémákat, elemzi a roma kisebbség hátrányos helyzetű tagjainak jövőképét, a roma kisebbséget képviselő választott (helyi, megyei) és/vagy civil szervezetek európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó igényeit, valamint a pályáztatási folyamatokba közreműködőként, vagy célcsoportként történő bevonásuk lehetőségét.

'09

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Tanulmány készítése Záhony és kistérsége foglalkoztatási és képzési helyzetéről.

'09

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

ESZA által finanszírozott, alintézkedésenként (a HEFOP első 3 prioritása) összesen 32 db személyes hatásvizsgálat-interjú, ill. az interjúk alapján egy összefoglaló elemzés készítése.

'09

Inno-Didact Oktató és Oktatásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁMOP-2.2.3-07/2F-2008-006 azonosító számú projekt keretében TISZK tag oktatási intézményében kulcskompetenciák közös mérés-értékelési rendszerének kialakításában való szakmai szakértés.

'10

Károly Róbert Főiskola

A felsőoktatásban végzett hallgatók iránti, primer kutatáson alapuló, jövőbeli kereslet felmérése, elemzése, valamint a kapcsolódó módszertan és mérőeszközök kidolgozása, adatfelvétel lebonyolítása, adatfeldolgozás megvalósítása, valamint összefoglaló, értékelő tanulmány készítése a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0010 és a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1/2010-0010 kódszámú projekteken belül.

'10

Károly Róbert Főiskola

"Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán" című projekt keretén belül 8 innovációs ötlethez, szabadalmi bejelentésre potenciálisan érdemes kutatási eredményhez kapcsolódó piackutatás elkészítése (felmérés lebonyolítása, kutatásmódszertan és mérőeszközök kidolgozása, adatfelvétel-, adatfeldolgozás lebonyolítása, továbbá összefoglaló, értékelő tanulmány elkészítése, és potenciális üzleti adatbázis kiépítése) a TÁMOP-4.2.1.-09/1-2009-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan.

'11

Eszterházy Károly Főiskola

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0008 projekthez kapcsolódóan "A létrejött tudományos kutatás eredmény hasznosíthatósági vizsgálata, összekötése előzetes piackutatással".

'13

Oktatási Hivatal

TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001: PILOT projekt a köznevelési intézményrendszer komplex helyzetelemzése és az intézményszerkezet átalakítására vonatkozó javaslattételre / II. rész (Budapest III. kerület - járási tankerület)

'13-'14

Széchenyi István Egyetem

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0012 projektben "Kutatásmenedzsment folyamatok hatékonyságát javító intézménycsomag kidolgozása és megvalósításának támogatása"

'13

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0011 azonosító számú „Természettudományi labor kialakítása a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban” elnevezésű projekt során benchmarking tevékenység ellátása.

'14

Eszterházy Károly Főiskola

Megbízási szerződés az „Együttműködés az Észak-magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért” elnevezésű, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 azonosító számú projekthez kapcsolódóan az Eszterházy Károly Főiskola tekintetében a pedagógusképzés fejlesztésére létrehozott szakmai térségi fórumok kialakítására a pedagógusképző intézmények oktatóival, valamint a régió köznevelési, szakképzési intézményeinek pedagógusaival.

'14

Eszterházy Károly Főiskola

„Megbízási szerződés az „Együttműködés az Észak-magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért” elnevezésű, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 azonosító számú projekthez kapcsolódóan az Eszterházy Károly Főiskola tekintetében a pedagógusképzés fejlesztésére létrehozott szakmai térségi fórumok kialakítására a pedagógusképző intézmények oktatóival, valamint a régió köznevelési, szakképzési intézményeinek pedagógusaival”

'14-15

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 azonosító számú, „Digitális átállás az oktatásban” megnevezésű projektjéhez kötődően, hatékony kapcsolattartási és kommunikációs módok feltérképezése

'15

Szent István Egyetem

„Rendezvények szervezése a TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0004 számú, SZIE-GYAK: Szakmai Innovatív Együttműködés a GYAKorlatorientált képzésért c. projekt keretében”

'15

Pályázatírás

Pályázatírás

  • Megbízó
  • Megbízás tárgya
  • Ideje

Eszterházy Károly Főiskola- Agria TISZK

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) - -2.3.3.07/02, "TISZK rendszer továbbfejlesztése" címmel megjelent pályázathoz Megvalósíthatósági tanulmány és Szükségletfelmérés elkészítése.

'07

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

"Bentlakásos intézmények korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódóan Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása a TIOP-3.4.2-08/1 projekthez kapcsolódóan.

'08

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

TIOP-3.1.1/08/1"TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" című pályázathoz Megvalósíthatósági tanulmány készítése, pályázati dokumentáció összeállítása

'08

"GATE" Tanácsadó Innovációs Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

TÁMOP-4.1.2. Projekt keretén belül pályázatírás, tanácsadás, projekt előkészítés.

'09

ÉMOR-TISZK Zrt.

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0011 azonosító számú projekthez kapcsolódóan.

'09-10

Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

TIOP 2.2.4 "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című pályázathoz Megvalósíthatósági Tanulmány készítése.

'10

Budapesti Gazdasági Főiskola

Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR pályázathoz.

'10

Dél-alföldi Regionális Szakképzés-szervezési Nonprofit Zrt.

Likviditási terv és Projektirányítási kézikönyv készítése a TIOP 3.1.1/09/01-es pályázathoz.

'10

Károly Róbert Főiskola

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködés a TÁMOP- 4.2.2.B-10/1 pályázathoz.

'10

Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségirányítási rendszer kialakítása a TISZK részére a TÁMOP-2.2.3/07/2-2F-2008-0006 azonosító számú projekt keretén belül.

'10

Eszterházy Károly Főiskola

TÁMOP 4.2.1/D-15/1/KONV kódszámú A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése megnevezésű projekthez kötődően megvalósíthatósági tanulmány szakmai anyagainak elkészítése.

'15